Werkwijze

Met wat voor problemen kunt u terecht bij H.E.L.P.

H.E.L.P. kan hulp bieden als er sprake is van bijvoorbeeld:

 • Problemen met familie of gezin
 • Relatieproblemen
 • Somberheid en/of piekeren
 • Angst, paniek of fobische klachten
 • Dwangmatigheid
 • Rouwverwerking
 • Moeilijkheden met het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen
 • Arbeid gerelateerde problematiek, (werk)stress, overbelasting en overspannenheid
 • Lichamelijke klachten met een geestelijke component, zoals pijnklachten, hyperventilatie, seksuele problemen en verwerking van een ernstige ziekte.

Samenwerking

Samenwerking van de eerste lijn met overige aanbieders wordt steeds belangrijker daarom heeft H.E.L.P. regelmatig overleg met uw huisarts, POH en andere zorgaanbieders.   

 

Met verwijzing huisarts

U maakt een afspraak met uw huisarts. De huisarts zal op basis van uw verhaal inschatten of een hulpverleningstraject bij H.E.L.P. aansluit bij uw klachten. Als dit het geval is meldt de huisarts u aan. Deze verwijzing is ook nodig om de kosten vergoed te krijgen via de ziektekostenverzekeraar. Nadat uw aanmelding is verwerkt wordt er een afspraak gepland via de huisartsenpraktijk of ik neem contact met u op om een afspraak te plannen.

Het eerste gesprek is naast een kennismaking gericht op het in kaart brengen van de klachten en achtergronden. Ik werk praktisch, probleemgericht. Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven wordt de huisarts of verwijzer op de hoogte gebracht van het advies na het eerste gesprek. Gemiddeld zijn 5 tot 12 gesprekken voldoende om op eigen kracht verder te kunnen. Het exacte aantal gesprekken is uiteraard afhankelijk van de ernst van de klachten. Een gesprek duurt ongeveer drie kwartier. De frequentie van de gesprekken hangt af van de problematiek, het behandeladvies en uw persoonlijke wensen.

 

Zonder verwijskaart

Voor problemen op het gebied van werk of bv. relatiegesprekken is geen verwijzing nodig, omdat de zorgverzekeraars die behandelingen niet vergoeden. U kunt dan rechtstreeks contact met mij opnemen.
U betaalt zelf de rekening: Het tarief is dan € 85,- per gesprek van 45 minuten.
In sommige gevallen worden de gesprekken door de werkgever vergoed.

 

HULPAANBOD

H.E.L.P. biedt 3 verschillende behandelingen:
1.    Product kort (maximaal 295 minuten, dit zijn ongeveer 5 gesprekken)
2.    Product middel (maximaal 495 minuten, dit zijn ongeveer 8 gesprekken)
3.    Product intensief (maximaal 750 minuten, dit zijn ongeveer 12 gesprekken)

Ik kan tijdens de behandelingen verschillende methoden inzetten, bijvoorbeeld:
Cognitieve gedragstherapie
Psychologische onderzoeken
Psychotherapie
Systeemtherapie
Psycho -educatie
e-Health  o.a    

 • Burnout
 • Gegeneraliseerde angststoornis
 • Weer in balans komen
 • Enz.

Hulp buiten kantoortijden
Patiënten kunnen buiten de regulieren werktijden van H.E.L.P. terecht bij de HAP.
De HAP verwijst indien nodig door naar de crisisdienst van METggz.
De volgende werkdag neemt de crisisdienst telefonisch contact op met H.E.L.P. conform het suïcideconvenant van Midden Limburg voor overname van de zorg.