In 2023 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief, ieder met de bijbehorende zorgvraag en behandelduur.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed.
Het verplicht eigen risico is voor 2023 door de overheid vast gesteld op €385,-
Het is echter mogelijk dat u heeft gekozen voor een vrijwillig extra hogere eigen risico.
Houd er rekening mee dat u - als u onverhoopt wel dure zorg nodig heeft, door een vrijwillig extra eigen risico ook zelf meer moet bijdragen.
Dan zou een extra vrijwillig eigen risico toch nog tot extra hoge zorgkosten kunnen leiden.
Het is verstandig om vooraf een zorgvuldige afweging te maken van de voordelen en nadelen van een aanvullend vrijwillig eigen risico.

Wie betaalt de rekening?

H.E.L.P. heeft contracten afgesloten met de meest voorkomende zorgverzekeraars in deze regio.  Als H.E.L.P. een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd. Heeft H.E.L.P. geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

 

 

Mocht u meer informatie over de Basis GGZ willen weten klik dan op deze (link). U wordt dan doorgestuurd naar "veel gestelde vragen over de Basis GGZ" 

Gecontracteerde ziektekostenverzekeraars

H.E.L.P. heeft met onderstaande koepels en onderliggende ziektekostenverzekeraars een contract:

  • CZ
  • VGZ
  • Zilveren Kruis - Achmea
  • Menzis
  • DSW
  • Caresq
  • ONVZ
  •  ENO
  •  OWM
  •  ASR/Ditzo

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  85% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GZ-Psycholoog. Voor de tarieven zie hierboven. 

Wel verzekerde zorg of niet 

Tot het pakket van de Zvw behoort in beginsel alle geneeskundige GGZ. Wel kan de omvang van de zorg wettelijk beperkt zijn. Zo is uitdrukkelijk geregeld dat behandeling van aanpassingsstoornissen en hulp bij werk- en relatieproblemen geen onderdeel zijn van de geneeskundige GGZ.

Tarief voor de prestatie niet verzekerde zorg (niet-basispakketzorg) 

bedraagt € 110,00 per sessie van 45 minuten.

Schriftelijke informatieverstrekking 

De kosten voor het vertrekken van schriftelijke informatie bedraagt € 85,00

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Indien u uw afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) afmeldt zal H.E.L.P. u hiervoor een rekening sturen van € 70,00. Uw zorgverzekering zal deze rekening niet vergoeden.

Nog vragen?

Overleg bij twijfel met mij of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!