Behandeltarieven

In 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2016 is het verplichte eigen risico minimaal € 385 per persoon.

Wie betaalt de rekening?

H.E.L.P. heeft contracten afgesloten met de meest voorkomende zorgverzekeraars in deze regio.  Als H.E.L.P. een contract heeft met uw zorgverzekeraar dan wordt de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd. Heeft H.E.L.P. geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 85% van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Dit zijn de tarieven voor de gb-ggz in 2017.

Tarief zelfbetalers

Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is  85% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de gb-ggz. Voor de tarieven in de gb-ggz zie hierboven. 

Wel verzekerde zorgof niet 

Tot het pakket van de Zvw behoort in beginsel alle geneeskundige GGZ. Wel kan de omvang van de zorg wettelijk beperkt zijn. Zo is uitdrukkelijk geregeld dat behandeling van aanpassingsstoornissen en hulp bij werk- en relatieproblemen geen onderdeel zijn van de geneeskundige GGZ.

Tarief voor de prestatie niet verzekerde zorg (niet-basispakketzorg) 

bedraagt € 85,00 per sessie van 45 minuten.

Schriftelijke informatieverstrekking 

Verstrekken van informatie bedraagt €75,00 

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Bent u plotseling verhinderd? Belt u dan alstublieft tijdig af. Indien u uw afspraak niet tijdig (24 uur van tevoren) afmeldt zal H.E.L.P. u hiervoor een rekening sturen van € 50,00. Uw zorgverzekering zal deze rekening niet vergoeden.

Nog vragen?

Overleg bij twijfel met mij of vraag informatie op bij uw zorgverzekeraar!