Angst is een psychische klacht en geeft een gevoel van onbehagen en van een mogelijk dreigend gevaar. Als de omgeving geen aanleiding geeft voor angst, spreekt met van een angststoornis.

 

Bij een angststoornis is die angst ongegrond omdat de omstandigheden geen aanleiding voor de angst vormen. Het gevolg van een angststoornis is dat men op den duur doodgewone situaties gaat verwijden. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk.

 

Er zijn verschillende vormen van angststoornissen zoals o.a.

  • Paniekstoornis
  • Fobie
  • Dwangneurose

 

Onderstaande getallen zijn afkomstig van de Nederlandse hersenstichting:

19% van de Nederlanders heeft ooit last van een angststoornis.

Het komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.Percentage in Nederland:

  • Sociale fobie: 7,8%
  • Specifieke fobie: 10,1%
  • Paniekstoornis: 3,8%
  • Dwangstoornis (OCS): 0,9%
  • Gegeneraliseerde angststoornis: 2,3%

 

Bij een angststoornis wordt vaak Cognitieve Gedragstherapie (CGT) ingezet. Maar een psycholoog kan bij angst ook nog een andere therapie toepassen, of een combinatie van E-Health en CGT.

Een uitleg van cognitieve gedragstherapie en E-Health vindt u onder de kop behandelingen het item Behandelmethoden.