Privacy Statement

Dit Privacy Statement is opgesteld op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679.

H.E.L.P. Huub Lempens gebruikt cliënten gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. H.E.L.P. Huub Lempens deelt cliënten gegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. H.E.L.P. Huub Lempens bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. H.E.L.P. Huub Lempens houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. H.E.L.P. Huub Lempens vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. H.E.L.P. Huub Lempens informeert cliënten over de rechten van de patiënt cliënt ten aanzien van zijn/haar persoonsgegevens. H.E.L.P. Huub Lempens informeert zijn cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. H.E.L.P. Huub Lempens informeert cliënten indien H.E.L.P. Huub Lempens bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.